Personvern

PERSONDATAPOLITIKK
For at du kan inngå avtale med oss, har vi bruk for følgende opplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og epostadresse.
Vi foretar registreringen av dine personopplysninger med det formål om å kunne levere varen til deg. Personopplysningene registreres hos Protid Urmaker Næss Trondheim og oppbevares i tre år, hvoretter opplysningene slettes. Den dataansvarlige hos Protid Urmaker Næss Trondheim er Ronny Næss. Dine opplysninger gis ikke videre eller selges til tredjemann. Som registrert hos Protid Urmaker Næss Trondheim,
har du alltid rett til å protestere på registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg.


Disse rettigheter har du etter persondataloven og henvendelse i forbindelse med dette rettes til: urmaker.naess@protid.no